A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., – melynek tulajdonosa a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat – 1997 óta folytat a megyei területfejlesztéshez kapcsolódóan komplex szakmai tevékenységet. Az évek során folyamatosan bővítettük tevékenységi- és ügyfélkörünket, melynek eredményeképpen az európai uniós pályázatok kapcsán szolgáltatásainkat a kis- és középvállalkozási szektor mellett a közszféra szereplői, az önkormányzatok és azok intézményei is egyre nagyobb számban veszik igénybe.

Célunk, hogy széleskörű szakmai segítséget és tájékoztatást nyújtsunk a köz-, civil-, és vállalkozói szféra szereplői fejlesztési elképzeléseinek sikeres megvalósításához, és segítsük partnereinket az uniós és hazai pályázati rendszerben való eligazodásban. A korábbi és a jelenlegi, 2014-2020-as programozási időszakban is már több száz pályázat szakmai kidolgozásában, benyújtásában és megvalósításában vettünk részt olyan operatív programok keretében, mint például a TOP, EFOP, GINOP, Vidékfejlesztési Program, vagy a határmenti fejlesztéseket támogató RO-HU program.

Felkészült munkatársakkal segítjük a pályázni vágyókat, illetve a már nyertes projektgazdákat fejlesztési céljaik megvalósításában. Munkatársaink több éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek gazdaságfejlesztési, városfejlesztési, környezetfejlesztési, turisztikai, közlekedésfejlesztési, humán infrastruktúra fejlesztési és vidékfejlesztési projektek megvalósításában, valamint térségi, települési stratégiai programok elemzésében, tervezésében, kidolgozásában. Szakembereink között műszaki, jogász, közgazdász, pénzügyi, agrármérnöki, szociális végzettségű szakemberek találhatók, akik a tanácsadás mellett partnereink segítségére lehetnek a projektek összeállításában, a pályázatírásban, valamint a projekt teljes megvalósításában (támogatási szerződések megkötése, elszámolások elkészítése és benyújtása, szerződés módosítások és változás bejelentések lebonyolítása, időközi és záró beszámolók, illetve fenntartási jelentések elkészítése, helyszíni ellenőrzéseken való közreműködés) is.

Az Ügynökség tevékenységi körébe tartozik:

  Fejlesztésekkel kapcsolatos tanácsadás:
  Az önkormányzati, üzleti és civil szféra számára nyújtott pályázati tanácsadás, fejlesztési igényfelmérés és előzetes jogosultságvizsgálat.

  Projektelőkészítés és pályázatírás:
  Projektfejlesztési tanácsadás, megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása, üzleti terv készítése, pályázati dokumentáció összeállítása és benyújtása, bírálat nyomon követése.

  Fejlesztések teljeskörű menedzsmentje:
  Támogatási szerződések megkötése, a projektek szerződés szerinti megvalósulásának koordinálása, elszámolások és beszámolók elkészítése és benyújtása, szerződés módosítások és változás bejelentések lebonyolítása, helyszíni ellenőrzéseken való közreműködés, fenntartás időszakban utánkövetés, jelentések készítése, intézményrendszerrel való kapcsolattartás.

  Fejlesztések területi és szakmaterületi koordinációja:
  Megyei és térségi partnerség programok kidolgozása, megvalósításban való közreműködés, folyamatok irányítása, ellenőrzése.

  Stratégiai tervezés:
  Különböző területi szintekre (megyei, járási, települési) vonatkozó stratégiai fejlesztési dokumentumok (koncepciók, stratégiák, akciótervek) készítése az előírásoknak mindenkor megfelelő szakmai tartalommal, kimagasló minőséggel és partnerségi tervezéssel. Szakértő munkatársaink több éves szakmai tapasztalatára alapozva készítjük a pályázatokhoz, különböző szakmai anyagokhoz szükséges előkészítő tanulmányokat, ágazati stratégiákat, illetve az egyes fejlesztéseket megalapozó szükséglet-és igényfelméréseket.

  Oktatási és kutatási együttműködések bővítése, fejlesztése:
  A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség NKft. székhelyén működik a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának (TTK) kihelyezett tanszékeként a Fejlesztéspolitika és Területi tervezés tanszék. A tanszék vezetője a Kari Tanács 2018. júniusi kinevezése alapján Dr. Kovács Krisztina, címzetes egyetemi docens. A DE TTK-val való szoros szakmai együttműködés eredményeként aláírásra került az az Együttműködési megállapodás, melynek révén a 2018/2019-es tanévben szeptembertől az Ügynökség megindította a geográfus és földrajz szakos hallgatók gyakorlatorientált képzésének megerősítése céljából duális képzési programját. A részt vevő hallgatók 2 éves időtartamban tanulhatnak, dolgozhatnak és szerezhetnek tapasztalatot az Ügynökségen heti két napos munkarendben.Az Ügynökség minden olyan, a megyét érintő szakmai projektet fontosnak tart és igyekszik segíteni, ami a megyében tevékenykedő vállalkozásokat, önkormányzatokat segíti, a lakosság életkörülményeit javítja, illetve a megye fejlődését szolgálja.

Debrecen, 2019. május 17.


Korbeák György
ügyvezető igazgató