Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00001

Kedvezményezett: Ebes Községi Önkormányzat

A projekt átfogó célja volt, hogy az ebesi Benedek Elek Óvoda a mai kor elvárásainak megfelelő színvonalú szolgáltatást nyújtson az óvodás korú gyermekek és családjuk számára. 

Az óvoda bővítésével megoldható lett a túlzsúfoltság kezelése, a hiányzó helyiségek (pl. tornaszoba, nevelőtestületi szoba, fejlesztő szoba) pótlása, valamint a jelenlegi 6 csoportszoba, a kiszolgáló helyiségek és a konyha felújítása, mellyel az óvodai nevelés magasabb színvonalon került megvalósításra.

A férőhely bővítéssel (a jelenlegi 150 férőhellyel szemben a bővítést követően 175 férőhely áll már rendelkezésre) és a szolgáltatás minőségének javításával a beruházás hozzájárult a nők munkaerő-piaci részvételének elősegítésében, foglalkoztatottságuk arányának növelésében.

A projekt megvalósulása előtt az óvoda 6 csoportja két egymás melletti, de különálló épületben üzemelt. Az óvodához tartozik egy főzőkonyha is, mely konyha technológiailag és funkcionális elrendezésben is elavult volt. Az épületben nem volt tornaszoba. A dolgozói szociális helyiségek egy része is hiányzott. Nem volt normál méretű nevelőtestületi szoba. Egyes helységcsoportok épületen belül nem voltak átjárhatók. Az épületek fűtési rendszere elavult volt. 

Az Önkormányzat szerette volna, ha a két épület egy egységként tudna működni. Továbbá az óvodát bővítette egy új gyermekfoglalkoztatóval és tornaszobával. Az Ady Endre utca felőli bejáratnál fedett kerékpár és babakocsi tároló igénye merült fel, ennek kialakítására egy acélszerkezetű fedett, részben nyitott új épülettömeggel csatlakoztunk a meglévő régi bejárathoz, mely új szélfogó kialakítását is magában foglalta, valamint az akadálymentes rámpa elhelyezését is tartalmazta.

A pályázat során megvalósított tevékenységek:

A régi főbejáratot a pályázó megtartotta az Ady Endre utca felől. Itt kialakítottak egy új szélfogót. A 

bővítést a két régi épületszárny közé helyezték el. A meglévő előtér meghosszabbításával létrejövő aula egyben a két épületet összekötő folyosó is. Az új aulából nyílik a tornaszoba. A két helyiség összenyitható, így egy nagyobb közösségi tér alakítható ki. A tornaszoba mellett lett elhelyezve az akadálymentes WC, és az egyéni fejlesztő szoba.

A kazánház helyén létrehozták a plusz egy csoportszobát és a hozzá tartozó szociális blokkot. Ebben blokkban került kialakításra két iroda, valamint az elkülönítő is. Az új csoportszoba és hozzátartozó szociális blokk, valamint a mellette található iroda akadálymentesen megközelíthető.

Az előtérből nyílóan alakították ki a nevelőtestületi szobát es a hozzá tartozó szociális blokkot.

A meglevő konyha funkcionálisan és technológiailag is megújult.

Az aulából két kijáraton keresztül lehet megközelíteni az udvart. A főbejárathoz közelebbi udvari kijárat akadálymentes kialakítású. Innen egy tereplejtő biztosítja a kijutást az udvarra.