Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00007

Kedvezményezett: Biharkeresztes Város Önkormányzata

A fejlesztés keretében Biharkeresztes településen – a támogatást igénylő Biharkeresztes Város Önkormányzatának tulajdonában lévő külterületi ingatlanon iparterület került kialakításra két darab portaépülettel, valamint az iparterület elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúra fejlesztése valósult meg. A projekt zöldmezős beruházásként valósult meg, külterületen. 

A fejlesztés elemei a következők voltak: 

  1. 8 3570 m2 iparterület kialakítása, a terület közművel történő ellátása és a területen belül önkormányzati tulajdonú elosztó gerinc kialakítása és belső, átkötő út megépítése;
  1. A terület működtetéséhez szükséges 2 db 94,65 m2 portaépület kialakítása
  1. Az iparterület elérhetőségét és feltárását segítő utak fejlesztése