Tisztelettel köszöntöm Önt a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság honlapján!

Kérem engedje meg, hogy néhány szóban bemutassam szervezetünk tevékenységi körét.
Ügynökségünk, mint a Hajdú Bihar Megyei Önkormányzat gazdasági társasága, korábban a Hajdú – Bihar Megyei  Területfejlesztési Tanács munkaszervezete -1997 óta- a megyei területfejlesztéshez kapcsolódóan komplex tevékenységet folytat.

Többek között:

Részt vettünk az I Nemzeti Fejlesztési Terv megvalósításában, és az Új Magyarország Fejlesztési Terv előkészítésében.
Monitoring-tevékenységet végzünk és az Észak – Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által megítélt támogatásokkal kapcsolatban
Kezeljük a korábban a Hajdú Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács által a megyei települési önkormányzatok a számára megítélt decentralizált pályázatokat. (Ezek száma jelentős, hiszen 1500-2000 pályázatról van szó.)
Egyéb feladataink között hazai és EU- s pályázatok készítését, projektek menedzselését, szakmai konferenciák és egyéb rendezvények szervezését, bonyolítását, valamint szerződések, pályázatok utókezelését, hatásvizsgálatok, üzleti-és megvalósíthatósági tanulmánytervek végezzük.

Ugyan a felsoroltak kellően átfogják azokat a területeket, amelyeket az Ügynökség keretein belül végzünk, hozzá kell még tennem néhány dolgot:

Elsősorban azt, hogy minden olyan megyénket érintő szakmai projektet fontosnak tartunk, ami a megyénkben tevékenykedő vállalkozásokat, önkormányzatokat segíti, a lakosság életkörülményeit javítja, illetve az egész megye fejlődését szolgálja. Igyekszünk részt venni ezek előkészítésében, tervezésében és megvalósításában. Ezek között említhetem a megyei kerékpárút fejlesztési koncepció elkészítését, a széles sávú Internet lefedettség megyei stratégiájának kidolgozását, illetve a megyei szennyvízkezelési projekt előkészítését.

Ügynökségünk 2006-ban elkészítette Hajdú – Bihar megye területfejlesztési koncepcióját és Stratégiai programját. Ez a hiánypótló dokumentum jól illeszkedik az országos és régiós fejlesztési koncepciókhoz, és meghatározza a megye kitörési pontjait, lehetőségeit.
Ugyanakkor szem előtt tartottuk a dokumentumok elkészítésekor mindazokat a célokat, amelyek a megye, településeinek, kistérségeinek igényeit, céljait fogalmazza meg, és jó alapja lehet a megyében beindítható komplex fejlesztéseknek.

Mindezek kellően tükrözik filozófiánkat. Ennek lényege, hogy munkaszervezetünk alapvető fontosságúnak tartja a területfejlesztés alulról felfelé építkező rendszerét, ezen belül is a legfontosabb számunkra a környezetével koherens egészet alkotó kész projektek támogatása.

Referenciaként szolgál az elmúlt 10 évben végzett munkánk a megye területfejlesztése érdekében, illetve az, hogy az EU- s pénzek lehívásában, -a megyék közti rangsorban – az előkelő 5. helyen állunk. Meggyőződésünk, hogy a közigazgatási rendszer átszervezésével is megmaradnak feladataink, esetleg újakkal is kiegészülnek.

Remélem további munkánkkal hozzájárulhatunk a megye társadalmi – gazdasági fejlődésének sikeres előmozdításához.

Debrecen, 2012. június 18.

ügyvezető igazgató